บทความ

” สินเชื่อบ้าน” ”  ดอกเบี้ย “รู้เท่าทันเรื่องดอกเบี้ย ผ่อนบ้านอย่างไรไม่ติดหลุมพราง

และในเมื่อบ้านคือความฝันที่ทุกคนฝันที่อยากจะมีบ้านในฝันซักหลัง แต่ด้วยปัจจัยหลายๆอย่าง ทำให้การมีบ้านก็ค่อนข้างไกลเกินฝัน  ประกอบกับรายได้ที่อาจลดลง รายได้ไม่สม่ำเสมอ หรือปัจจัยภายนอกอื่นๆ ดังนั้นการต้องกู้เงิน ขอสินเชื่อบ้านจึงเข้ามามีส่วนสำคัญในการที่ทำให้ฝันของเราเป็นจริง แต่สิ่งที่ตามมาอย่างหลักเลี่ยงไม่ได้ ก็คือเรื่องของดอกเบี้ย

เมื่อวันที่สินเชื่อบ้านอนุมัติผ่าน เราได้มีบ้านอย่างที่ฝัน แต่แน่นอนที่ต้องมาพร้อมกัน ก็คือ เรื่องของดอกเบี้ยที่วิ่งเป็นเงาตามตัว ซึ่งถ้าคำนวณดีๆ เผลอๆ ดอกเบี้ยอาจจะพอๆ กับราคาบ้านเลยก็ได้ ผ่อนไป ผ่อนมา ทำไมลดลงแต่ดอกเบี้ย เงินต้นแทบไม่ลด ทำให้ท้อไม่อยากผ่อนต่อเลยก็มี

และเชื่อว่าหลายคนคงเคยเจอกับปัญหาเกี่ยวกับการคิดคำนวณดอกเบี้ยของสินเชื่อบ้านมาไม่มากก็น้อย ซึ่งที่จริงแล้วถือเป็นเรื่องสำคัญมากๆ ที่จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเรียนรู้ เพื่อจะได้ปรับกลยุทธ์ทางการเงินให้เหมาะสมกับการผ่อนชำระบ้าน และไม่ให้หนี้สินและดอกเบี้ยทบไปเรื่อยๆ แถมพอกพูนจนถอนตัวลำบาก

เริ่มต้นคือต้องเรียนรู้ถึงประเภทของดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านก่อน โดยแยกเป็นหลายประเภท ดังนี้

  1. เงินกู้อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Fixed Rate Loan) เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ระยะสั้นในช่วงแรก ประมาณ 1-3 ปี หรือมากสุด 5 ปี ต่อจากนั้นจะเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบลอย ซึ่งอัตราดอกเบี้ยประเภทนี้จะแบ่งย่อยออกได้เป็น 3 แบบ คือ

1.1    อัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดระยะเวลากู้ หมายถึง ดอกเบี้ยที่ต้องชำระจะเป็นไปตามประกาศครั้งแรกเสมอ ไม่ปรับตามสถานการณ์ตลาดเงินใดๆ

1.2   อัตราดอกเบี้ยคงที่ระยะสั้นในช่วงแรก หมายถึง ดอกเบี้ยที่ต้องชำระในช่วง 1-5 ปีแรกจะยังคงที่ แต่หลังจากนั้นก็จะถูกปรับเปลี่ยนเป็นแบบลอยตัว ซึ่งอาจจะสูงหรือต่ำกว่าเดิมก็ได้

1.3   อัตราดอกเบี้ยคงที่ระยะสั้นแบบขั้นบันได หมายถึง จะทำการปรับขึ้นเป็นรอบปี เช่น ปีแรก 2.25 ปีสอง 3.25 ปีสาม 4.25 เป็นต้น หลังจากนั้นก็จะถูกปรับเป็นแบบลอยตัว

  1. เงินกู้อัตราดอกเบี้ยลอยตัว (Floating Rate Loan) หมายถึง ดอกเบี้ยที่ต้องชำระคงที่ในช่วงแรก ๆ เท่านั้น ต่อมาภายหลังจะปรับขึ้นลงตามสถานการณ์ตลาดเงิน สถาบันการเงิน ซึ่งการปรับเปลี่ยนนั้นไม่สามารถกำหนดรู้ได้ว่าปีไหนจะปรับเท่าไร ในช่วง 1-3 ปี เพราะสถานการณ์แต่ละปีไม่เหมือนกัน บางครั้งมาจากเรื่องการเมือง หรือ Global Economy ทำให้อัตราดอกเบี้ยบางปีอาจปรับสูง หรือบางปีอาจไม่ปรับเลย
  2. เงินกู้อัตราดอกเบี้ยคงที่ระยะหนึ่งและปรับคงที่ใหม่ทุกรอบเวลา (Rollover Mortgage Loan) ลักษณะคือดอกเบี้ยที่จะคงที่ที่ระยะหนึ่ง และเริ่มปรับใหม่ให้คงที่โดยคิดเป็นรอบเวลา เช่น ทุก ๆ 3 ปี หรือ 5 ปี

เมื่อได้ศึกษารูปแบบของอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านแต่ละประเภทแล้ว เราก็สามารถนำมาวางแผนทางการเงิน เพื่อการผ่อนชำระสินเชื่อบ้านได้อย่างเหมาะสม เข้าใจ และไม่เครียด แถมยังมีเงินเหลือไปทำในเรื่องอื่นๆ ด้วย ไม่ติดกับดักแห่งดอกเบี้ยอีกต่อไป

สินเชื่อบ้าน

ดอกเบี้ยบ้าน

รีไฟแนนซ์บ้าน